Fuzzy Logic pertama kali diperkenalkan oleh Jan Lukasiewicz pada tahun 1920-an sebagai teori kemungkinan. Logika ini memperluas jangkauan dari nilai kebenaran untuk semua bilangan riil...